Nr Karty
213/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)
Opis dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12
Obszar, którego dotyczy dokument
44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12
Znak sprawy
Ek-I.6227.6.2018
Dokument wytworzył
Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie Elektrociepłownia Jankowice dnia 22 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 3 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 3 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)