Nr Karty
214/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)
Opis dokumentu
Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12
Obszar, którego dotyczy dokument
44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12
Znak sprawy
Ek-I.6227.6.2018
Dokument wytworzył
CieslikM dnia 3 sierpnia 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 3 sierpnia 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 3 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 3 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)