Nr Karty
242/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej BT24571 Rybnik Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6222.33.2018
Dokument wytworzył
Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, Aero 2 Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Publikacja: 23 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 13 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)