Nr Karty
246/2018
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
Informacja w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego instalację energetycznego spalania paliw z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
ul Golejowska 73b, 44-207 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6222.37.2018
Dokument wytworzył
Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik dnia 23 sierpnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 27 sierpnia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 4 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)