Nr Karty
263/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna - decyzja
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.627.2018
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 6 września 2018
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik- Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 6 września 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik, pok.012, tel.42-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 7 września 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)