Nr Karty
273/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42)
Obszar, którego dotyczy dokument
rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej
Znak sprawy
Ar-III.6721.6.2017
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 24 sierpnia 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Publikacja: 11 września 2018 r. Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU)
Aktualizacja: 11 września 2018 r. Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU)