Nr Karty
275/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3sztuk drzew rosnacych na nieruchomości na skrzyżowaniu ulic 3 maja i Obwiedni Południowej
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.622.2018
Dokument wytworzył
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą: ul. Krucza 6/14; 00 - 537 Warszawa dnia 10 sierpnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 10 sierpnia 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 12 września 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 12 września 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)