Nr Karty
277/2018
Temat dokumentu
ochrona przed hałasem
Nazwa dokumentu
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Opis dokumentu
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023"
Obszar, którego dotyczy dokument
obszar miasta Rybnika
Znak sprawy
Ek-I.621.5.2018
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 27 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 13 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 13 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)