Nr Karty
281/2018
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji do szczotkowania blachy i warsztatu zlokalizowanych na terenie Tesko Steel Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8a
Obszar, którego dotyczy dokument
44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 8a
Znak sprawy
Ek-I.6222.46.2018
Dokument wytworzył
Tesko Steel Sp. z o.o., 44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 8a dnia 14 września 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 17 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 17 września 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)