Nr Karty
286/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.658.2018
Dokument wytworzył
Osoba fizyczna dnia 21 sierpnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 21 sierpnia 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 21 września 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 21 września 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)