Nr Karty
296/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna- wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 3 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.711.2018
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe" ul. Osiedle Południe 37; 44-253 Rybnik dnia 30 sierpnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 3 września 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.012, tel.43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 24 września 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 24 września 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)