Nr Karty
301/2018
Temat dokumentu
Karta infromacyjna - decyzja
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki położonej przy ulicy Kadłubka w Rybniku z odroczeniem opłaty
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.727.2018
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 24 września 2018
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 24 września 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 24 września 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 24 września 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)