Nr Karty
305/2018
Temat dokumentu
karta informacyjna- wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Południe 49 A w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.714.2018
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa "POŁUDNIE" ul. Osiedle Południe 37; 44-253 Rybnik dnia 28 sierpnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 3 września 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.012, tel.43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 25 września 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)