Nr Karty
306/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna- decyzja
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.714.2018
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 25 września 2018
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik- Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 25 września 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.012, tel.43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 25 września 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 9 października 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)