Nr Karty
314/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar dzielnicy Zamysłów
Znak sprawy
Ar-III.6721.1.2016
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 18 września 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 4 października 2018 r. Kinga Witek (Podinspektor MPU)
Aktualizacja: 4 października 2018 r. Kinga Witek (Podinspektor MPU)