Nr Karty
333/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów ... (MPZP 51-1)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej
Znak sprawy
Ar-III.6721.13.2017
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 2 października 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 19 października 2018 r. Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU)
Aktualizacja: 19 października 2018 r. Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU)