Nr Karty
373/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 40-45 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.516.2018
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe" ul. Osiedle Południe 37; 44-253 Rybnik dnia 29 listopada 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat ?Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok, 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 20 listopada 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 20 listopada 2018 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)