Nr Karty
412/2018
Temat dokumentu
inni
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Anny Stefek 10 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.986.2018
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM" z siedzibą: ul. Śląska 18; 44 - 206 Rybnik dnia 23 listopada 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 23 listopada 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 20 grudnia 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 20 grudnia 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)