Nr Karty
1/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 37
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.1054.2018
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa "POŁUDNIE" z siedzibą: ul. Os. Południe 37; 44 - 253 Rybnik dnia 28 grudnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 28 grudnia 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 4 stycznia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 4 stycznia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)