Nr Karty
8/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy patriotów w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.985.2018
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 9 stycznia 2019
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Rafał Kołodziej – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Ekologii dnia 9 stycznia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 9 stycznia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 9 stycznia 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)