Nr Karty
20/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika obejmujący obszar w rejonie ulicy Górnośląskiej (MPZP 54-1)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.
Opis dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
rejon ulicy Górnośląskiej
Znak sprawy
MPU.6721.1.2018
Dokument wytworzył
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dnia 14 stycznia 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 29 stycznia 2019 r. godz. 12:11 Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent MPU)
Aktualizacja: 29 stycznia 2019 r. godz. 12:11 Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent MPU)