Nr Karty
23/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Rymera 40C w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.36.2019
Dokument wytworzył
OPA - ROW Sp z o.o. z siedzibą: ul. J. Rymera 40C; 44 - 270 Rybnik dnia 23 stycznia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 23 stycznia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 8 lutego 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 8 lutego 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)