Nr Karty
24/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Rymera 40C w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.36.2019
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 8 lutego 2019
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 8 lutego 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 8 lutego 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 8 lutego 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)