Nr Karty
39/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicy Rymera w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.39.2019
Dokument wytworzył
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą: ul. Rybnicka 6; 44 -335 Jastrzębie-Zdrój dnia 23 stycznia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 23 stycznia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 25 lutego 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 25 lutego 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)