Nr Karty
50/2019
Temat dokumentu
ochrona wód
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Jaworowej
Opis dokumentu
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska
Znak sprawy
Ek-I.6222.70.2018
Dokument wytworzył
osoba fizyczna dnia 27 grudnia 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 013
Publikacja: 13 marca 2019 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 13 marca 2019 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)