Nr Karty
67/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)
Nazwa dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)
Opis dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Rudzkiej
Znak sprawy
MPU.6721.1.2018
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 27 marca 2019 r. godz. 09:37 Magdalena Dziewior (Samodzielny Referent MPU)
Aktualizacja: 27 marca 2019 r. godz. 09:37 Magdalena Dziewior (Samodzielny Referent MPU)