Nr Karty
72/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.257.2019
Dokument wytworzył
Famur S.A. Systemy Ścianowe Ryfama Oddział w Rybniku; ul. Bolesława Chrobrego 39; 44-200 Rybnik dnia 15 marca 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 28 marca 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 28 marca 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)