Nr Karty
74/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowskiego 23 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.256.2019
Dokument wytworzył
Restauracja Kassandra S.C. ul.Ogrodowskiego 23; 44-203 Rybnik dnia 14 marca 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 3 kwietnia 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 3 kwietnia 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)