Nr Karty
77/2019
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulicy Miodowej
Znak sprawy
MPU.6721.1.2018
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 27 marca 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 5 kwietnia 2019 r. godz. 08:31 Kinga Witek (Podinspektor MPU)
Aktualizacja: 5 kwietnia 2019 r. godz. 08:33 Kinga Witek (Podinspektor MPU)