Nr Karty
88/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)
Nazwa dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)
Opis dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Miodowej
Znak sprawy
MPU.6721.1.2018
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia 24 kwietnia 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 24 kwietnia 2019 r. godz. 15:23 Kinga Witek (Podinspektor MPU)
Aktualizacja: 24 kwietnia 2019 r. godz. 15:23 Kinga Witek (Podinspektor MPU)