Nr Karty
89/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)
Nazwa dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)
Opis dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Miodowej
Znak sprawy
MPU.6721.1.2018
Dokument wytworzył
dnia 24 kwietnia 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 24 kwietnia 2019 r. godz. 15:27 Kinga Witek (Podinspektor MPU)
Aktualizacja: 24 kwietnia 2019 r. godz. 15:27 Kinga Witek (Podinspektor MPU)