Nr Karty
93/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.365.2019
Dokument wytworzył
Osoba fizyczna dnia 1 kwietnia 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.012, tel.43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 29 kwietnia 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 29 kwietnia 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)