Nr Karty
108/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8)
Nazwa dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8)
Opis dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8)
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Rycerskiej
Znak sprawy
MPU.6721.1.2018
Dokument wytworzył
dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 6 maja 2019 r. godz. 08:10 Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU)
Aktualizacja: 6 maja 2019 r. godz. 08:10 Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU)