Nr Karty
110/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9)
Nazwa dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9)
Opis dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9)
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Patriotów
Znak sprawy
MPU.6721.1.2018
Dokument wytworzył
dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 6 maja 2019 r. godz. 14:05 Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU)
Aktualizacja: 6 maja 2019 r. godz. 14:05 Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU)