Nr Karty
118/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 11 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.403.2019
Dokument wytworzył
Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Elektrowni "RYBNIK" z siedzibą: ul. Podmiejska 48; 44 - 207 Rybnik dnia 10 kwietnia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 10 kwietnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 6 maja 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 6 maja 2019 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)