Nr Karty
122/2019
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia na terenie Remontex Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Józefa Rymera 4
Obszar, którego dotyczy dokument
44-270 Rybnik, ul. Józefa Rymera 4
Znak sprawy
Ek-III.6222.1.2019
Dokument wytworzył
Remontex Sp. z o.o., 44-270 Rybnik, ul. Józefa Rymera 4 dnia 29 kwietnia 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 7 maja 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 7 maja 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
Aktualizacja: 7 maja 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)