Nr Karty
855/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)
Nazwa dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)
Opis dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Hotelowej
Znak sprawy
Ar-III.6721.10.2016
Dokument wytworzył
dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 14 maja 2019 r. Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)
Aktualizacja: 14 maja 2019 r. Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)