Nr Karty
141/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Opis dokumentu
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji granulatu metali kolorowych w Rybniku przy ul. Gliwickiej na działce o nr ew. 1568/10
Znak sprawy
Ek-I.6220.16.2018
Dokument wytworzył
Prefeta-RduchK dnia 6 maja 2019
Dokument zatwierdził
KuznikJ dnia 6 maja 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 013
Publikacja: 24 maja 2019 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 24 maja 2019 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)