Nr Karty
163/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.517.2019
Dokument wytworzył
Marcin Dąbkowski, Avim Developer Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Rudzka 88; 44 - 200 Rybnik dnia 22 maja 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 22 maja 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 17 czerwca 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 17 czerwca 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)