Nr Karty
165/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulicy Alojzego Szewczyka
Znak sprawy
MPU.6721.1.2018
Dokument wytworzył
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dnia 3 czerwca 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 17 czerwca 2019 r. godz. 10:50 Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU)
Aktualizacja: 17 czerwca 2019 r. godz. 10:50 Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU)