Nr Karty
171/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usuniecie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamysłowskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.543.2019
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 24 czerwca 2019
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 24 czerwca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 24 czerwca 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 24 czerwca 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)