Nr Karty
177/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.564.2019
Dokument wytworzył
Klub Żeglarski "CIOSEK" z siedzibą: ul. Rudzka 238B; 44-200 Rybnik dnia 6 czerwca 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 6 czerwca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 1 lipca 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 1 lipca 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)