Nr Karty
190/2019
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulicy Ludwika Zamenhofa
Znak sprawy
MPU.6721.1.2018
Dokument wytworzył
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dnia 9 lipca 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 19 lipca 2019 r. godz. 08:44 Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU)
Aktualizacja: 19 lipca 2019 r. godz. 08:44 Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU)