Nr Karty
192/2019
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1017 E w Rybniku, przy ul. Budowlanych 61a
Obszar, którego dotyczy dokument
Rybnik, ul. Budowlanych 61a
Znak sprawy
Ek-III.6222.15.2019
Dokument wytworzył
P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa dnia 15 lipca 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 22 lipca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 22 lipca 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
Aktualizacja: 22 lipca 2019 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)