Nr Karty
193/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.584.2019
Dokument wytworzył
Płażyca Sp. z o.o. z siedzibą ul. Podmiejska; 44-207 Rybnik dnia 13 czerwca 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 23 lipca 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 23 lipca 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)