Nr Karty
205/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Gruntowej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.572.2019
Dokument wytworzył
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Podgórska 25A; 31-035 Kraków dnia 10 czerwca 2019
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 10 czerwca 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 30 lipca 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)
Aktualizacja: 30 lipca 2019 r. Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I)