Nr Karty
1362/2019
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)
Nazwa dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)
Opis dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Hotelowej
Znak sprawy
Ar-III.6721.10.2016
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 31 lipca 2019 r. Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU)
Aktualizacja: 31 lipca 2019 r. Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU)