Nr Karty
215/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 512 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.487.2019
Dokument wytworzył
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach z siedzibą ul. Nakielska 3; 42-600 Tarnowskie Góry dnia 10 maja 2019
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 5 sierpnia 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 5 sierpnia 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)