Nr Karty
216/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 512 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.487.2019
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 1 sierpnia 2019
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik - Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 1 sierpnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 5 sierpnia 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)
Aktualizacja: 5 sierpnia 2019 r. Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I)