Nr Karty
220/2019
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.667.2019
Dokument wytworzył
Weronika Boryś dnia 8 sierpnia 2019
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik- Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 8 sierpnia 2019
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.012, 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 8 sierpnia 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 8 sierpnia 2019 r. Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I)